WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg, gevraagd en ongevraagd, over de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de maatschappelijke zorg. De gemeenten Vlissingen en Veere hebben eveneens een adviesraad. De drie adviesraden werken samen voor de onderwerpen die door de Walcherse gemeenten gezamenlijk worden aangepakt.

De aandachtsvelden van de adviesraad zijn: Jeugd en Onderwijs, Mobiliteit en Toegankelijkheid, Werk en Inkomen, Welzijn en Mantelzorg en Wonen en Leefomgeving. Om alle aandachtsvelden voldoende te kunnen volgen streeft de ASD naar een bezetting van 12 leden, die gezamenlijk kennis en/of ervaring hebben op alle gebieden van de maatschappelijke zorg.

Door het vertrek van enkele leden in de afgelopen maanden heeft de raad 3 nieuwe leden nodig.

De raad zoekt leden die ofwel zelf ervaring hebben op één van de gebieden van maatschappelijke zorg of leden die door hun werkervaring relevante kennis hebben opgedaan. De raad streeft naar een vertegenwoordiging in de raad van alle leeftijdsgroepen, dus ook jongeren worden van harte uitgenodigd.

De werkzaamheden van de raadsleden bestaan uit het bijwonen van vergaderingen, het deelnemen aan werkgroepen, het onderhouden van contacten met de Middelburgse samenleving en het volgen van de ontwikkelingen in de zorg. De inzet voor de raad wordt geraamd op 6 tot 8 uur per week.

De leden ontvangen een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van de gemeente Middelburg.

 

U kunt uw belangstelling voor de vacatures kenbaar maken bij dhr. Bart van Dijk, secretaris van de raad. Dat kan via de mail (asdmiddelburg@zeelandnet.nl) of via mobiele telefoon (06-42722395).

Graag zien wij uw reactie voor 1 november tegemoet.

 

No Comments Yet.

Leave a comment