Meldpunt

Meldpunt

Onze raad adviseert college van burgemeester en wethouders op een breed terrein van het maatschappelijk leven. De Adviesraad wil met zijn adviezen eraan bijdragen dat elke burger in Middelburg mee kan doen. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Middelburgse samenleving. Wij stellen het zeer op prijs om uw mening en suggesties te horen. De Adviesraad verzamelt al deze info en zal deze doorgeven aan de betreffende instanties. Wij adviseren u om ook deze instanties zelf te benaderen. Zij kunnen uw vragen direct oplossen en direct actie ondernemen indien noodzakelijk. De Adviesraad kan hierin geen rol spelen, behalve deze informatie bundelen en verzamelen.Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en zullen niet gebruikt worden voor het sturen van ongevraagde informatie door derden. U hoort op korte termijn van ons.

Adviesraad Sociaal Domein Middelburg
Secretariaat:
van Kleffenslaan 141, 
4334 HD Middelburg.

Tel: 06-42722395

E-mail: asdmiddelburg@zeelandnet.nl

Meldpunt formulier