Werk en Inkomen

slide_6

De gemeente biedt via Orionis Walcheren hulp bij werkloosheid, om weer zo snel mogelijk aan de slag te komen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar arbeidsparticipatie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een ander passend ondersteuningsaanbod toegepast voor participatie en sociale activering.

De gemeente biedt aan alle inwoners aanvullende inkomensvoorzieningen voor deelname aan de maatschappij en bijzondere kosten die worden gemaakt. Het is niet mogelijk om altijd iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Voor mensen zonder baan is er het vangnet van de uitkering.

No Comments Yet.

Leave a comment