Welkom bij ASD Middelburg

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg. Onze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders op een breed terrein van het maatschappelijk leven. De Adviesraad wil met zijn adviezen eraan bijdragen dat elke burger in Middelburg mee kan doen.Er wordt als vertegenwoordigers van de Middelburgse samenleving zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Middelburgse samenleving om zodoende draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren.

Jeugd & Onderwijs

Kinderen en jongeren moeten zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Opvoeden en opgroeien valt niet...

Welzijn & Mantelzorg

Op Walcheren werken de 3 gemeenten (Vlissingen, Middelburg en Veere) samen op het gebied van ...

Werk &
Inkomen

De gemeente biedt via Orionis Walcheren hulp bij werkloosheid, om weer zo snel mogelijk aan de slag ...

Wonen & Leefomgeving

Het uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Het liefst zelfstandig, maar als dat niet meer gaat ...

Mobiliteit & Toegang

Mobiel zijn bevordert de zelfredzaamheid en ondersteunt het onderhouden van sociale contacten ...

Even voorstellen

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Het Meldpunt van de ASD Middelburg

Onze raad adviseert college van burgemeester en wethouders op een breed terrein van het maatschappelijk leven. De Adviesraad wil met zijn adviezen eraan bijdragen dat elke burger in Middelburg mee kan doen. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Middelburgse samenleving. Wij stellen het zeer op prijs om uw mening en suggesties te horen. De Adviesraad verzamelt al deze info en zal deze doorgeven aan de betreffende instanties. Wij adviseren u om ook deze instanties zelf te benaderen. Zij kunnen uw vragen direct oplossen en direct actie ondernemen indien noodzakelijk. De Adviesraad kan hierin geen rol spelen, behalve deze informatie bundelen en verzamelen. Klik hier om naar het meldpunt te gaan.

Reglementen van Orde van de Adviesraad Sociaal Domein

Leden van de adviesraad

Aat de Jong (voorzitter) - Bart van Dijk (secretaris) - Leanne Imanse - Rudi Tomasoa - Robert Geertsma - Chris de Nooijer - Huug Winfield - Emmy de Kraker - Hannie Vonk - Rob Kramer - Mourijn van "t Hof - Theo van Bokkem - Albert Klein -