Agenda 12 februari 2019

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 12 februari 2019

Het Palet, 19.30 – 22.00 uur

Mediatheek

 

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen en vaststelling agenda

 

 1. Notulen vorige vergadering
 2. Actiepunten en besluitenlijst

 

 1. Deskundigheidsbevordering (Annemiek en Leanne)

 

 1. Jaarverslag 2018

 

 1. Wat doen we met “de Koepel”?

 

 1. Terugkoppeling:
  Beschermd wonen (José en Robert)
  Bijeenkomst Zeeuwse adviesraden in Terneuzen
  Onafhankelijke Cliëntenondersteuning
  Doelgroepenvervoer
  Verordening en beleidsregels WMO en Jeugdwet
  Doorontwikkeling Porthos

 

 1. Rondvraag

 

No Comments Yet.

Leave a comment