Agenda 12 mei 2020

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg
Dinsdag 12 mei 2020
Videobellen 19.30 uur

1. Opening

2. Mededelingen en vaststelling agenda

3. Actiepunten en besluitenlijst

4. Vraag aan Evelien: hoe zit het met de situatie rondom opening van de scholen en welke rol speelt de gemeente hierin ?

5. Gang van zaken afbouw Participatiefonds

6. Ons advies inzake Woonvoorzieningen Wmo

7.Actieplan Sociaal Domein
a. kwartaalrapportage
b. memo (aangepaste verordening WMO klaar in 4e kwartaal 2020

8. Doorpraten over “alleen het wettelijk minimum”

9. Kan de adviesraad meer betekenen door als een doorgeef-rol c.q. klachtenbureau te gaan functioneren.

10. Rondvraag

No Comments Yet.

Leave a comment