Agenda 8 december 2015

palet

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 8 december 2015

Het Palet, Middelburg Zuid 19:30-21:00 uur

 

1. Opening

2. Demo Website

3. Wat komt er op de website ?
a. Welk Logo
b. Groepsfoto of individuele foto’s
c. Herkenbaarheid
d. Teksten

4. Notulen vorige vergadering

5. Ingekomen stukken
a. Meldingen Wmo meldpunt Klaverblad
b. (def) Advies Pleegzorg in Zeeland

6. Mededelingen

7. Terugblik
a. Commissie vergadering Sociaal Domein dd 23-11-2015
b. AVI-bijeenkomst in Vlissingen dd 28-11-2015

8. Nieuw reglement van Orde en toelichting

9. Uit de aandachtsvelden
a. Jeugd en Onderwijs
b. Mobiliteit en Toegankelijkheid
c. Werk en Inkomen
d. Welzijn en Mantelzorg
e. Wonen en Leefomgeving

10. Nog te bepalen:
a. rooster van aftreden
b. benoeming vicevoorzitter

11. Financiële bijdrage aanschaf tablet

12. Rondvraag

No Comments Yet.

Leave a comment