Agenda ASD 9 februari 2016

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 9 februari  2016

Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur

 

 

 1. Opening

 

 1. Notulen vorige vergadering

 

 1. Toelichting benoeming leden door Saskia Szarafinski

 

 1. Ingekomen stukken
  1. Definitief advies Porthos
  2. Definitief advies Mantelzorgwaardering (ingetrokken)
  3. Inzet onafhankelijke cliëntenondersteuning
  4. 2 emails van SCW
  5. Uitnodiging Verdiepingsdag
  6. Adviesaanvraag Kinderopvang
  7. Betaling Jongerendenktank
  8. Inkoop begeleiding
  9. Uitnodiging “De toekomst van beschermd wonen”

 

 

 1. Mededelingen
  1. Afstemmen Visitekaartjes
  2. Interne communicatie

 

 1. Jaarverslag 2015
 2. Uit de aandachtsvelden
  1. Jeugd en Onderwijs
  2. Mobiliteit en Toegankelijkheid
  3. Werk en Inkomen
  4. Welzijn en Mantelzorg
  5. Wonen en Leefomgeving

 

 1. Nog te bepalen:

 

 1. benoeming vicevoorzitter

 

 

 1. Rondvraag

 

 

 

Toelichting:

 

5.b Geconstateerd is dat er niet altijd alert genoeg wordt gereageerd op vragen die door de secretaris aan de leden worden voorgelegd. Dit maakt planning en afstemming tot een onmogelijke taak.

6. Jaarverslag 2015: dit is begin januari in concept aangeboden, een paar opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt. Het moet nu geaccordeerd worden zodat het aan het college aangeboden kan worden en tevens op de website gepubliceerd kan worden.

No Comments Yet.

Leave a comment