Brief aan College inzake Intervence

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg

Betreft: Intervence

Geachte college,

De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de ontwikkelingen inzake Intervence. De raad was al op de hoogte van het mindere functioneren van de stichting, maar was, evenals veel andere partijen, verrast door het ingrijpende besluit van de gemeenten. Wij vinden het terecht dat de rijksoverheid zich inmiddels actief met de problematiek bemoeit en zien dit als een erkenning dat de jeugdzorg van cruciaal belang is en van het feit dat de wijze waarop de decentralisatie is doorgevoerd niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Ongetwijfeld heeft het beperkt beschikbaar gestelde budget hierbij een rol gespeeld. Gelet op de urgentie van de problematiek, de beperkte schaal van de Zeeuwse regio, de complexiteit van een continue goede jeugdzorg en de vereiste hoogwaardige professionele begeleiding, pleit de adviesraad er voor om de rijksoverheid actief te (blijven) betrekken bij de uitwerking van het concept voor de jeugdzorg in onze regio. Randvoorwaarde voor een kansrijke aanpak is een reële inschatting van het benodigde budget en het vastleggen van duidelijke afspraken daarover.

 

De adviesraad biedt zich bij deze graag aan om voorafgaand aan beslismomenten in het proces mee te denken en advies uit te brengen. Aangezien het een gemeentegrenzen overstijgende problematiek is zal de adviesraad het advies met de overige Walcherse gemeenten afstemmen indien de tijd dit toelaat.

 

Middelburg, 13 januari 2021

 

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein,

 

 

 

A. de Jong                                                                    B. van Dijk

voorzitter                                                                         secretaris

No Comments Yet.

Leave a comment