Recent Posts by Bart van Dijk

Jaarverslag 2021

Adviesraad Sociaaldomein Middelburg Jaarverslag 2021 Voorwoord Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was het gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. WMO-adviesraad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD  opgericht. De ASD adviseert gevraagd…
Lees verder

Advies over Regiovisie Beschermd Wonen Zeeland

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  van Middelburg Middelburg, 6 december 2021 Betr. advies over Regiovisie BW MO Zeeland 2022-2025   Geacht College,   Onderstaand reageren wij op uw verzoek om advies te geven over de concept Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 2022-2025.   In oktober en begin december 2021 hebben wij…
Lees verder

Advies inzake Regionale Mobiliteitsstrategie

Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake de Regionale Mobiliteitsstrategie.   Middelburg, 14 november  2021 Geacht college, In antwoord op Uw verzoek van 22 oktober jl. sturen wij u ons advies inzake de Regionale Mobiliteitsstrategie. Wij hebben het concept van het ambitieuze stuk besproken in onze werkgroep vervoer,…
Lees verder

Advies inzake verleggen buslijnen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake het verleggen van een aantal buslijnen Middelburg, 28 juli 2021 Geacht college, In antwoord op uw verzoek van 15 juli sturen we u bij deze ons advies over de voorgenomen verlegging van een aantal buslijnen in Middelburg. Ten behoeve van dit advies…
Lees verder

Recent Comments by Bart van Dijk

No comments by Bart van Dijk yet.