Recent Posts by Bart van Dijk

Werk en Inkomen

De gemeente biedt via Orionis Walcheren hulp bij werkloosheid, om weer zo snel mogelijk aan de slag te komen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar arbeidsparticipatie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een ander passend ondersteuningsaanbod toegepast voor participatie en sociale activering. De gemeente biedt aan alle inwoners aanvullende inkomensvoorzieningen voor…
Lees verder

Welzijn en Mantelzorg

Op Walcheren werken de 3 gemeenten (Vlissingen, Middelburg en Veere) samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Zij doen dit in Porthos. Als u hulp nodig heeft, zoekt u die in eerste instantie in de eigen omgeving. Porthos is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt. Zo kan iedereen op Walcheren zo lang mogelijk…
Lees verder

slide_4

Kinderen en jongeren moeten zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Opvoeden en opgroeien valt niet altijd mee. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Porthos.
Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Peuterspeelzalen vallen daar niet onder. Op Walcheren is de Stichting Kinderopvang Walcheren actief. Deze stichting biedt naast peuterspeelzaalwerk ook andere vormen van opvang aan.

U kunt zelf een school en vervolgopleiding kiezen voor uw kind. In Nederland is elk kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Het is de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk naar gewone scholen gaan, liefst in hun eigen buurt. Als uw kind ondersteuning nodig heeft, wordt samen met de school gekeken of dat mogelijk is op eigen school.

De drie decentralisaties in het sociale domein

Een overzicht in vogelvlucht Hier wordt kort de inhoud geschetst van de drie transities in het sociale domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). Ook het verschil tussen de begrippen ‘transitie’ en ‘transformatie’ worden toegelicht. De transitie van Awbz naar Wmo en Zorgverzekeringswet De Awbz is deels overgegaan naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Gemeenten zijn…
Lees verder

Recent Comments by Bart van Dijk

No comments by Bart van Dijk yet.