Recent Posts by Bart van Dijk

slide_4

Kinderen en jongeren moeten zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Opvoeden en opgroeien valt niet altijd mee. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Porthos.
Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Peuterspeelzalen vallen daar niet onder. Op Walcheren is de Stichting Kinderopvang Walcheren actief. Deze stichting biedt naast peuterspeelzaalwerk ook andere vormen van opvang aan.

U kunt zelf een school en vervolgopleiding kiezen voor uw kind. In Nederland is elk kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Het is de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk naar gewone scholen gaan, liefst in hun eigen buurt. Als uw kind ondersteuning nodig heeft, wordt samen met de school gekeken of dat mogelijk is op eigen school.

De drie decentralisaties in het sociale domein

Een overzicht in vogelvlucht Hier wordt kort de inhoud geschetst van de drie transities in het sociale domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). Ook het verschil tussen de begrippen ‘transitie’ en ‘transformatie’ worden toegelicht. De transitie van Awbz naar Wmo en Zorgverzekeringswet De Awbz is deels overgegaan naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Gemeenten zijn…
Lees verder

Over de Adviesraad

Sociaal domein Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering. Porthos en Orionis Walcheren leveren ondersteuning en zorgen voor toegang naar alle organisaties. Jeugd en onderwijs Kinderen en jongeren moeten zich…
Lees verder

Recent Comments by Bart van Dijk

No comments by Bart van Dijk yet.