Besluitenlijst

Nummer Datum Onderwerp
1 09-02-2016 Op de Website volstaan met een besluitenlijst in plaats van notulen.
2 09-02-2016 Benoeming nieuw lid, Karin Struijk t.b.v. Werk & Inkomen en PGB
3 09-02-2016 Het jaarverslag 2015 van de ASD is goedgekeurd
4 09-02-2016 Volledige naam Adviesraad Sociaal Domein aan het logo toe te voegen.
5 08-03-2015 Plaatsen vacature op website en weekbladen
6 10-05-2016 Opnemen deskundigheidsbevordering van de leden in het Jaarverslag
 7 16-06-2016  Vaststelling 10 vergaderingen ASD op jaarbasis
8 16-06-2016  Indeling werkgroepen ASD
 9  16-06-2016  Afwijzing aspirant-lid ASD

No Comments Yet.

Leave a comment