Nieuws

gevraagd advies verordening individuele studietoeslag

        Middelburg, 6 december 2018   Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburrg   Onderwerp: advies verordening individuele studietoeslag   Geacht college, U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “raadsvoorstel verordening individuele studietoeslag ”.   Wij vinden het een positief voorstel en zijn verheugd met de aanpassingen.  …
Lees verder

agenda 13 november 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 november 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek  1. Opening 2. Vaststellen agenda 3.  Notulen vorige vergadering 4. Walcherse Visie en ambities in het sociaal domei 5. Vergaderdata 2019 6. Volgende vergadering combineren met overleg met de wethouder ? suggesties voor agendapunten. 7. Sollicitatie procedure 8. Terugkoppeling…
Lees verder

AGENDA 9 OKTOBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 9 oktober 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek  1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Onafhankelijke Cliëntenondersteuning door Marleen 4.  Notulen vorige vergadering 5.  Verlenging termijn ASD-leden (Rudi, Geerard, Adri, Leanne en Bart) 6. korte mondelinge terugkoppeling door Rudi, als toehoorder bij de Reg.comm in Vlissingen en comm…
Lees verder