Nieuws

Advies Financieel Herstelplan

  Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake financieel herstelplan 2020-2024 Middelburg, 18 september 2020 Geacht College,   De Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) is bekend met de financiële positie van de gemeente en heeft begrip voor de bezuinigingsmaatregelen die nodig zijn om tot een betere positie te…
Lees verder

Advies aanpassingen tarieven in het Wmo vervoer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies aanpassingen in het Wmo vervoer: tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020 Middelburg, 26 mei 2020   Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over de aanpassingen in het Wmo vervoer voor wat betreft tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020. Het…
Lees verder

Agenda 12 mei 2020

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 mei 2020 Videobellen 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen en vaststelling agenda 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Vraag aan Evelien: hoe zit het met de situatie rondom opening van de scholen en welke rol speelt de gemeente hierin ? 5. Gang van zaken afbouw Participatiefonds 6. Ons advies…
Lees verder