Nieuws

Brief aan College inzake Intervence

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Intervence Geachte college, De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de ontwikkelingen inzake Intervence. De raad was al op de hoogte van het mindere functioneren van de stichting, maar was, evenals veel andere partijen, verrast door het ingrijpende besluit van de gemeenten. Wij…
Lees verder

Jaarverslag 2020

Adviesraad Sociaaldomein Middelburg  Jaarverslag 2020  Voorwoord Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was het gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. WMO-raad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD werd opgericht. De ASD adviseert…
Lees verder

Advies op Verordening Wmo en Jeugd

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake Verordening WMO en Jeugd Middelburg, 24 september 2020   Ons is gevraagd te adviseren over de nieuwe verordening Wmo en Jeugd waarmee de gemeente beter kan gaan begrenzen. Wij hebben op 28 juli 2020 reeds meegepraat in een sessie met Schulinck,…
Lees verder

Advies Financieel Herstelplan

  Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake financieel herstelplan 2020-2024 Middelburg, 18 september 2020 Geacht College,   De Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) is bekend met de financiële positie van de gemeente en heeft begrip voor de bezuinigingsmaatregelen die nodig zijn om tot een betere positie te…
Lees verder