Nieuws

Advies aanpassingen tarieven in het Wmo vervoer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies aanpassingen in het Wmo vervoer: tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020 Middelburg, 26 mei 2020   Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over de aanpassingen in het Wmo vervoer voor wat betreft tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020. Het…
Lees verder

Agenda 12 mei 2020

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 mei 2020 Videobellen 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen en vaststelling agenda 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Vraag aan Evelien: hoe zit het met de situatie rondom opening van de scholen en welke rol speelt de gemeente hierin ? 5. Gang van zaken afbouw Participatiefonds 6. Ons advies…
Lees verder

Aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies op aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo. Middelburg, 27 april 2020 Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over het voorgenomen aanvullende beleid inzake woonvoorzieningen Wmo. Het Actieplan Sociaal Domein is vastgesteld. Daarin worden diverse maatregelen aangekondigd om de toegang tot de Wmo en…
Lees verder

De ASD in 2020

De Adviesraad Sociaal Domein in 2020   Algemeen De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is in deze vorm nu enkele jaren actief. Het aantal leden bedraagt eind december 10, nadat er in 2019 enkele mutaties hebben plaatsgevonden (twee leden zijn vertrokken en er zijn twee leden nieuwe leden aangetrokken). De ASD zal in 2020 twee nieuwe…
Lees verder