Nieuws

Advies inzake verleggen buslijnen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake het verleggen van een aantal buslijnen Middelburg, 28 juli 2021 Geacht college, In antwoord op uw verzoek van 15 juli sturen we u bij deze ons advies over de voorgenomen verlegging van een aantal buslijnen in Middelburg. Ten behoeve van dit advies…
Lees verder

Antwoord College op advies Middelburgs Model en Bestuursopdracht

Gemeente Middelburg uw kenmerk uw brief van ons kenmerk bijlage 126334 datum verzending 18 mei 2021 onderwerp Reactie op advies ASD Middelburgs Model Geachte adviesraad Sociaal Domein, Allereerst onze dank voor het advies m.b.t. Middelburgs model en de bestuursopdracht. Bijgaand treft u een reactie namens het college. Uw advies: 1) in de rapportage wordt sterk gefocust…
Lees verder

Advies inzake Middelburgs model en bestuursopdracht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Inzake het advies Middelburgs model en bestuursopdracht   Geacht college, Mevrouw de Schipper, heeft in onze aprilvergadering een toelichting gegeven op de voortgang van de door het college aan haar verstrekte bestuursopdracht. Wij stellen het zeer…
Lees verder

Jaarplan 2021

De Adviesraad Sociaal Domein in 2021   Algemeen De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, over alle voorkomende zaken op het gebied van het sociaal domein, zoals geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Onder de adviserende taak van de raad vallen ook onderwerpen uit…
Lees verder