Nieuws

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018   Bijdrage voorzitter ASD voor het jaarverslag 2018 Het jaar 2018 stond voor de Adviesraad Sociaal Domein in het teken van de wisseling van het College van Burgemeester en Wethouders en van de ontwikkelingen rond Porthos. De wijziging van het College betekende voor de ASD dat we afscheid moesten nemen van Saskia Szarafinski…
Lees verder

Agenda 12 februari 2019

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 februari 2019 Het Palet, 19.30 – 22.00 uur Mediatheek     Opening   Mededelingen en vaststelling agenda   Notulen vorige vergadering Actiepunten en besluitenlijst   Deskundigheidsbevordering (Annemiek en Leanne)   Jaarverslag 2018   Wat doen we met “de Koepel”?   Terugkoppeling: Beschermd wonen (José en Robert) Bijeenkomst Zeeuwse…
Lees verder

Agenda 8 januari 2019

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 8 januari 2019 Het Palet, 19.30 – 22.00 uur     Opening   Mededelingen en vaststelling agenda   Wethouder Lodder :   Marleen over de wijknetwerken   Notulen vorige vergadering Actiepunten en besluitenlijst   Uitnodigingen   Nieuwjaarsreceptie Gemeente   Jaarverslag 2018   Voortgang toegang zorg
Lees verder

Advies gewenste situatie uitvoering in het sociaal domein

Aan het college van Burgemeester en Wethouders         Middelburg       Middelburg, 13 december 2018  van Middelburg    Betr. advies over de gewenste situatie voor uitvoering in het sociaal domein vanaf 2020    Geacht college,   graag maakt de Adviesraad Sociaal Domein gebruik van de geboden gelegenheid om tussentijds advies uit…
Lees verder