Category Archives: Agenda

agenda 13 november 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 november 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek  1. Opening 2. Vaststellen agenda 3.  Notulen vorige vergadering 4. Walcherse Visie en ambities in het sociaal domei 5. Vergaderdata 2019 6. Volgende vergadering combineren met overleg met de wethouder ? suggesties voor agendapunten. 7. Sollicitatie procedure 8. Terugkoppeling…
Lees verder

AGENDA 9 OKTOBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 9 oktober 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek  1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Onafhankelijke Cliëntenondersteuning door Marleen 4.  Notulen vorige vergadering 5.  Verlenging termijn ASD-leden (Rudi, Geerard, Adri, Leanne en Bart) 6. korte mondelinge terugkoppeling door Rudi, als toehoorder bij de Reg.comm in Vlissingen en comm…
Lees verder

AGENDA 11 SEPTEMBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 11 september 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal     Opening   Kennismaking met wethouder Cees Lodder en onze notuliste Julia Roskam   Vaststellen agenda   Bespreekpunten met wethouder: a. Belastingkwestie Porthos c. Structureel overleg   Notulen vorige vergadering   Ongevraagd advies onafhankelijke cliëntenondersteuning ?  …
Lees verder

Agenda 10 april 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 april 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal 1. Opening 2. Passend Onderwijs door Tim Roeb 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Mededelingen a. Voortgang Porthos/vinger aan de Pols b. Afdelingsplannen c. Inkoop Hulpmiddelen (Adri) 5. Vaststellen werkgroepen en trekkers (Aat) 6. Verplaatsing juni vergadering naar 5…
Lees verder