Category Archives: Agenda

Agenda 12 mei 2020

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 mei 2020 Videobellen 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen en vaststelling agenda 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Vraag aan Evelien: hoe zit het met de situatie rondom opening van de scholen en welke rol speelt de gemeente hierin ? 5. Gang van zaken afbouw Participatiefonds 6. Ons advies…
Lees verder

Agenda 12 februari 2019

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 februari 2019 Het Palet, 19.30 – 22.00 uur Mediatheek     Opening   Mededelingen en vaststelling agenda   Notulen vorige vergadering Actiepunten en besluitenlijst   Deskundigheidsbevordering (Annemiek en Leanne)   Jaarverslag 2018   Wat doen we met “de Koepel”?   Terugkoppeling: Beschermd wonen (José en Robert) Bijeenkomst Zeeuwse…
Lees verder

Agenda 8 januari 2019

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 8 januari 2019 Het Palet, 19.30 – 22.00 uur     Opening   Mededelingen en vaststelling agenda   Wethouder Lodder :   Marleen over de wijknetwerken   Notulen vorige vergadering Actiepunten en besluitenlijst   Uitnodigingen   Nieuwjaarsreceptie Gemeente   Jaarverslag 2018   Voortgang toegang zorg
Lees verder

agenda 13 november 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 november 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek  1. Opening 2. Vaststellen agenda 3.  Notulen vorige vergadering 4. Walcherse Visie en ambities in het sociaal domei 5. Vergaderdata 2019 6. Volgende vergadering combineren met overleg met de wethouder ? suggesties voor agendapunten. 7. Sollicitatie procedure 8. Terugkoppeling…
Lees verder