Category Archives: Agenda

AGENDA 9 OKTOBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 9 oktober 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek  1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Onafhankelijke Cliëntenondersteuning door Marleen 4.  Notulen vorige vergadering 5.  Verlenging termijn ASD-leden (Rudi, Geerard, Adri, Leanne en Bart) 6. korte mondelinge terugkoppeling door Rudi, als toehoorder bij de Reg.comm in Vlissingen en comm…
Lees verder

AGENDA 11 SEPTEMBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 11 september 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal     Opening   Kennismaking met wethouder Cees Lodder en onze notuliste Julia Roskam   Vaststellen agenda   Bespreekpunten met wethouder: a. Belastingkwestie Porthos c. Structureel overleg   Notulen vorige vergadering   Ongevraagd advies onafhankelijke cliëntenondersteuning ?  …
Lees verder

Agenda 10 april 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 april 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal 1. Opening 2. Passend Onderwijs door Tim Roeb 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Mededelingen a. Voortgang Porthos/vinger aan de Pols b. Afdelingsplannen c. Inkoop Hulpmiddelen (Adri) 5. Vaststellen werkgroepen en trekkers (Aat) 6. Verplaatsing juni vergadering naar 5…
Lees verder

Agenda 13 maart 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 maart Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal     Opening   Notuleren van de Vergadering (zie notitie 1)   De vitale Revolutie in aanwezigheid van de projectleider dhr v.d. Wal   Vaststelling Agenda Actiepunten en besluitenlijst   Deelname contactambtenaar aan de vergaderingen (zie notitie 2)  …
Lees verder