Category Archives: Agenda

Agenda 13 september

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 september 2016 Het Palet, Middelburg Zuid Palet, Middelburg 19:30 -21:00 uur  1. Opening 2. Notulen vorige vergadering a. Redactioneel b. Inhoudelijk c. Actiepuntenlijst d. Besluitenlijst 3. Terugblik a. Bestuurlijk Overleg b. De Leertuin c. Uitgifte Jaarverslag Wmo d. Interview Armoedebeleid e. Overleg MT Porthos 4. Bespreekpunten: a. Inkoop Hulpmiddelen b.…
Lees verder

Agenda 14 juni 2016

  Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 14 juni 2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening Deskundigheidsbevordering : Door Martijn van Poecke Notulen vorige vergadering Redactioneel Inhoudelijk Actiepuntenlijst Besluitenlijst Terugblik Evaluatie project beleidsmatige samenwerking Ontmoeting met SCW Mededelingen Uitkomst gesprek met kandidaat ASD van aandachtsvelden naar werkgroepen Positionering ADS SCW Uit de…
Lees verder

Agenda 10 mei

  Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 mei  2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening     Deskundigheidsbevordering : Presentatie door de heer van den Buuse     Notulen vorige vergadering Redactioneel Inhoudelijk Actiepuntenlijst Besluitenlijst   Adviesaanvraag eigen bijdrage en bijzondere bijstand   Voorlopig voorstel eigen bijdrage arbeidsmatige dagbesteding   Jaarverslag…
Lees verder

Agenda 12 april

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 april 2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur   Opening     Deskundigheidsbevordering : Porthos door Judith van Biemen Notulen vorige vergadering Redactioneel Inhoudelijk Actiepuntenlijst Besluitenlijst   Mededelingen en terugblik Bestuurlijk Overleg WOW- overleg Uitnodiging Porthos GVVP Jaaroverzicht meldpunt veranderingen zorg Uitnodiging Regionale Commissie Walcherse zaken op 20…
Lees verder