Category Archives: ASD Middelburg

Jaarplan 2021

De Adviesraad Sociaal Domein in 2021   Algemeen De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, over alle voorkomende zaken op het gebied van het sociaal domein, zoals geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Onder de adviserende taak van de raad vallen ook onderwerpen uit…
Lees verder

Brief aan College inzake Intervence

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Intervence Geachte college, De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de ontwikkelingen inzake Intervence. De raad was al op de hoogte van het mindere functioneren van de stichting, maar was, evenals veel andere partijen, verrast door het ingrijpende besluit van de gemeenten. Wij…
Lees verder

Jaarverslag 2020

Adviesraad Sociaaldomein Middelburg  Jaarverslag 2020  Voorwoord Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was het gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. WMO-raad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD werd opgericht. De ASD adviseert…
Lees verder