Category Archives: ASD Middelburg

Brief aan College inzake Intervence

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Intervence Geachte college, De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de ontwikkelingen inzake Intervence. De raad was al op de hoogte van het mindere functioneren van de stichting, maar was, evenals veel andere partijen, verrast door het ingrijpende besluit van de gemeenten. Wij…
Lees verder

Jaarverslag 2020

Adviesraad Sociaaldomein Middelburg  Jaarverslag 2020  Voorwoord Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was het gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. WMO-raad en Seniorenraad werden opgeheven en de ASD werd opgericht. De ASD adviseert…
Lees verder

De ASD in 2020

De Adviesraad Sociaal Domein in 2020   Algemeen De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is in deze vorm nu enkele jaren actief. Het aantal leden bedraagt eind december 10, nadat er in 2019 enkele mutaties hebben plaatsgevonden (twee leden zijn vertrokken en er zijn twee leden nieuwe leden aangetrokken). De ASD zal in 2020 twee nieuwe…
Lees verder

advies inzake afbouw Participatiefonds

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: reactie Adviesraad Sociaal Domein Middelburg op de voorgenomen afbouw van het Participatiefonds. Middelburg, 27 februari 2020 Geacht College, Wij hebben via de beleidsmedewerker Wonen en Stedelijke vernieuwing informatie ontvangen over de plannen om het Participatiefonds af te bouwen. Daarbij werd de vraag gesteld…
Lees verder