Category Archives: ASD Middelburg

De ASD in 2020

De Adviesraad Sociaal Domein in 2020   Algemeen De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is in deze vorm nu enkele jaren actief. Het aantal leden bedraagt eind december 10, nadat er in 2019 enkele mutaties hebben plaatsgevonden (twee leden zijn vertrokken en er zijn twee leden nieuwe leden aangetrokken). De ASD zal in 2020 twee nieuwe…
Lees verder

advies inzake afbouw Participatiefonds

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: reactie Adviesraad Sociaal Domein Middelburg op de voorgenomen afbouw van het Participatiefonds. Middelburg, 27 februari 2020 Geacht College, Wij hebben via de beleidsmedewerker Wonen en Stedelijke vernieuwing informatie ontvangen over de plannen om het Participatiefonds af te bouwen. Daarbij werd de vraag gesteld…
Lees verder

reactie op versnellingsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: reactie Adviesraad Sociaal Domein op de versnellingsagenda Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en het proces daaromtrent. Geacht college, Wij hebben de Versnellingsagenda ‘Bescherming en Opvang in Zeeland’ ontvangen. Ook hebben wij de bijbehorende stukken ontvangen zijnde het collegevoorstel van 28 oktober 2019 en…
Lees verder