Category Archives: ASD Middelburg

Gevraagd advies evaluatie armoedebeleid

Middelburg, 27 oktober 2016.  Aan de Colleges van Burgemeester & wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.  Onderwerp: advies naar aanleiding van de evaluatie armoedebeleid.  Geacht College,  Van de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen zijn enkele leden betrokken geweest bij de evaluatie armoedebeleid op Walcheren.  De uiteenzetting van het armoedebeleid op Walcheren, door…
Lees verder

Over de Adviesraad

Sociaal domein Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering. Porthos en Orionis Walcheren leveren ondersteuning en zorgen voor toegang naar alle organisaties. Jeugd en onderwijs Kinderen en jongeren moeten zich…
Lees verder