Category Archives: ASD Middelburg

advies inzake afbouw Participatiefonds

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: reactie Adviesraad Sociaal Domein Middelburg op de voorgenomen afbouw van het Participatiefonds. Middelburg, 27 februari 2020 Geacht College, Wij hebben via de beleidsmedewerker Wonen en Stedelijke vernieuwing informatie ontvangen over de plannen om het Participatiefonds af te bouwen. Daarbij werd de vraag gesteld…
Lees verder

reactie op versnellingsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: reactie Adviesraad Sociaal Domein op de versnellingsagenda Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en het proces daaromtrent. Geacht college, Wij hebben de Versnellingsagenda ‘Bescherming en Opvang in Zeeland’ ontvangen. Ook hebben wij de bijbehorende stukken ontvangen zijnde het collegevoorstel van 28 oktober 2019 en…
Lees verder

Gevraagd advies evaluatie armoedebeleid

Middelburg, 27 oktober 2016.  Aan de Colleges van Burgemeester & wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.  Onderwerp: advies naar aanleiding van de evaluatie armoedebeleid.  Geacht College,  Van de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen zijn enkele leden betrokken geweest bij de evaluatie armoedebeleid op Walcheren.  De uiteenzetting van het armoedebeleid op Walcheren, door…
Lees verder