Category Archives: Geen categorie

Advies op Verordening Wmo en Jeugd

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake Verordening WMO en Jeugd Middelburg, 24 september 2020   Ons is gevraagd te adviseren over de nieuwe verordening Wmo en Jeugd waarmee de gemeente beter kan gaan begrenzen. Wij hebben op 28 juli 2020 reeds meegepraat in een sessie met Schulinck,…
Lees verder

Antwoord College op adviezen Beleidsregels Bijzonder Bijstand

onderwerp Gevraagd advies Beleidsregels chronisch zieken en gehandicapten Geachte heer Van Dijk, Wij danken u voor het schriftelijke advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de nieuwe Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019 Middelburg. In uw brief geeft u enkele opmerkingen aan. Hieronder treft u onze reactie op uw…
Lees verder

Gevraagd advies Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg

        Middelburg, 5 maart 2019 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg Geacht College, U heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gevraagd een advies te geven over de “Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg”. Wij stellen met tevredenheid vast dat de (ASD) proactief betrokken is geweest…
Lees verder