Category Archives: Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018   Bijdrage voorzitter ASD voor het jaarverslag 2018 Het jaar 2018 stond voor de Adviesraad Sociaal Domein in het teken van de wisseling van het College van Burgemeester en Wethouders en van de ontwikkelingen rond Porthos. De wijziging van het College betekende voor de ASD dat we afscheid moesten nemen van Saskia Szarafinski…
Lees verder

Jaarverslag 2017

 Jaarverslag 2017  Het voorwoord Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. De WMO-raad en de Seniorenraad gingen in de ASD op. De ASD adviseert gevraagd en…
Lees verder

Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2016   Voorwoord Op 1 januari 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. Wmo-Adviesraad en Seniorenraad gingen in de ASD op. De raad adviseert gevraagd…
Lees verder

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 De gemeente Middelburg is medio 2015 samen met de Seniorenraad Middelburg en de Wmo -adviesraad en in afstemming met Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren op zoek gegaan naar een nieuwe adviesraad. Deze adviesraad moet in een breder perspectief en in een zo vroeg mogelijk stadium adviezen uitbrengen over huidige of toekomstige ontwikkelingen in het…
Lees verder