Category Archives: Jeugd & Onderwijs

slide_4

Kinderen en jongeren moeten zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Opvoeden en opgroeien valt niet altijd mee. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Porthos.
Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Peuterspeelzalen vallen daar niet onder. Op Walcheren is de Stichting Kinderopvang Walcheren actief. Deze stichting biedt naast peuterspeelzaalwerk ook andere vormen van opvang aan.

U kunt zelf een school en vervolgopleiding kiezen voor uw kind. In Nederland is elk kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Het is de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk naar gewone scholen gaan, liefst in hun eigen buurt. Als uw kind ondersteuning nodig heeft, wordt samen met de school gekeken of dat mogelijk is op eigen school.