Category Archives: Mobiliteit & Toegankelijkheid

Advies aanpassingen tarieven in het Wmo vervoer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies aanpassingen in het Wmo vervoer: tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020 Middelburg, 26 mei 2020   Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over de aanpassingen in het Wmo vervoer voor wat betreft tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020. Het…
Lees verder

Wmo-tarief Servicebus

Via deze mail willen wij u op de hoogte brengen van het collegebesluit van 28 augustus 2018 aangaande het Wmo-tarief in de Servicebus. Op 28 augustus heeft het College van B&W een herstelbesluit genomen op het besluit van 10 juli 2018 om de eigen bijdrage van €1,00 per rit te laten vervallen voor Wmo-reizigers in…
Lees verder

Mobiliteit en Toegankelijkheid

Mobiel zijn bevordert de zelfredzaamheid en ondersteunt het onderhouden van sociale contacten. Het kunnen bezoeken van familie, vrienden, huisarts en ziekenhuis, het kunnen meedoen aan activiteiten en het kunnen doen van boodschappen draagt bij aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Porthos is de toegang: het is de plek waar u als persoon naar toe kunt…
Lees verder