Category Archives: Reglementen

Toelichting Reglementen ASD Middelburg

Toelichting Reglementen ASD Middelburg Algemeen Om de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) op hoofdlijnen waar nodig en nuttig enigszins te stroomlijnen, vindt de raad het wenselijk die hoofdlijnen vast te leggen in een Reglement van Orde. Het reglement is daarmee binnen de ASD een leidraad voor handelen en nalaten, maar biedt ‘naar…
Lees verder

Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (zie ook: toelichting) 1. Samenstelling van de Adviesraad (ASD) 1.1 De ASD bestaat uit ± 10 leden. Van belang bij de samenstelling van de raad is dat (a) de 5 velden die tezamen het Sociaal Domein omspannen met voldoende deskundigheid en ervaring van de leden worden afgedekt, (b) de continuïteit en…
Lees verder