Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies gewenste situatie uitvoering in het sociaal domein

Aan het college van Burgemeester en Wethouders         Middelburg       Middelburg, 13 december 2018  van Middelburg    Betr. advies over de gewenste situatie voor uitvoering in het sociaal domein vanaf 2020    Geacht college,   graag maakt de Adviesraad Sociaal Domein gebruik van de geboden gelegenheid om tussentijds advies uit…
Lees verder

gevraagd advies verordening individuele studietoeslag

        Middelburg, 6 december 2018   Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburrg   Onderwerp: advies verordening individuele studietoeslag   Geacht college, U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “raadsvoorstel verordening individuele studietoeslag ”.   Wij vinden het een positief voorstel en zijn verheugd met de aanpassingen.  …
Lees verder

Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”

Middelburg, 30 augustus 2018   Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.   Onderwerp: Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”   Geachte colleges, Op 27 augustus jl.  hebben wij ons, als (werkgroepen van) de adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen in een spoedoverleg beraden over de stand…
Lees verder