Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies Financieel Herstelplan

  Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake financieel herstelplan 2020-2024 Middelburg, 18 september 2020 Geacht College,   De Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) is bekend met de financiĆ«le positie van de gemeente en heeft begrip voor de bezuinigingsmaatregelen die nodig zijn om tot een betere positie te…
Lees verder

Advies aanpassingen tarieven in het Wmo vervoer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies aanpassingen in het Wmo vervoer: tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020 Middelburg, 26 mei 2020   Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over de aanpassingen in het Wmo vervoer voor wat betreft tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020. Het…
Lees verder

Aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies op aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo. Middelburg, 27 april 2020 Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over het voorgenomen aanvullende beleid inzake woonvoorzieningen Wmo. Het Actieplan Sociaal Domein is vastgesteld. Daarin worden diverse maatregelen aangekondigd om de toegang tot de Wmo en…
Lees verder