Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies inzake actieplan sociaal domein

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betr. reactie Adviesraad Sociaal Domein op actieplan Sociaal Domein Geacht college, Wij hebben het Actieplan Sociaal Domein ontvangen. Hoewel u de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) niet om advies heeft gevraagd hebben wij vanwege het grote belang van het actieplan voor de ontwikkeling van het…
Lees verder

advies over Kadernota Orionis

Aan het college van Burgemeester en Wethouders                  Middelburg, 11 september 2019 van Middelburg   Betr. advies over Kadernota Orionis 2020-2022 Geacht college, Onderstaand reageren wij op uw verzoek om advies aan de adviesraad sociaal domein over de concept Kadernota Orionis 2020-2022. Opmerkingen m.b.t. het proces Ten eerste merken wij op het op prijs te stellen dat…
Lees verder

ons antwoord op reactie College inzake Bijzondere Bijstand

Middelburg, 28 mei 2019 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg Postbus 6000 4330 LA Middelburg   Betreffende: Ons advies beleidsregels chronisch zieken en gehandicapten Geacht college, In uw brief van 9 april 2019 reageert u op  ons advies inzake bovenvermelde beleidsregels. Deze brief geeft ons aanleiding tot de volgende reactie:   De…
Lees verder

Gevraagd advies Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019 Middelburg

        Middelburg, 6 maart 2019 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg.   Onderwerp: Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019 Middelburg Geacht College, U heeft ons gevraagd een advies te geven over de “Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019…
Lees verder