Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Antwoord College op advies Middelburgs Model en Bestuursopdracht

Gemeente Middelburg uw kenmerk uw brief van ons kenmerk bijlage 126334 datum verzending 18 mei 2021 onderwerp Reactie op advies ASD Middelburgs Model Geachte adviesraad Sociaal Domein, Allereerst onze dank voor het advies m.b.t. Middelburgs model en de bestuursopdracht. Bijgaand treft u een reactie namens het college. Uw advies: 1) in de rapportage wordt sterk gefocust…
Lees verder

Advies inzake Middelburgs model en bestuursopdracht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Inzake het advies Middelburgs model en bestuursopdracht   Geacht college, Mevrouw de Schipper, heeft in onze aprilvergadering een toelichting gegeven op de voortgang van de door het college aan haar verstrekte bestuursopdracht. Wij stellen het zeer…
Lees verder

Brief aan College inzake Intervence

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Intervence Geachte college, De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de ontwikkelingen inzake Intervence. De raad was al op de hoogte van het mindere functioneren van de stichting, maar was, evenals veel andere partijen, verrast door het ingrijpende besluit van de gemeenten. Wij…
Lees verder