Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies inzake Inkoopstrategie Wmo

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake Inkoopstrategie Wmo Middelburg, 9 juni 2022 Geacht College, De Adviesraad Sociaal  Domein (ASD) heeft van u het verzoek gekregen om een advies uit te brengen over de Inkoopstrategie Wmo. Wij hebben dit stuk onder embargo ontvangen en als zodanig binnen de…
Lees verder

Advies op Beleidsplan Sociaal Domein

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies inzake concept Beleidsplan Sociaal Domein Middelburg, 16 mei 2022 De Adviesraad Sociaal  Domein (ASD) heeft van u het verzoek gekregen om een advies uit te brengen over het (concept) Beleidsplan Sociaal Domein. Wij hebben het stuk onder embargo ontvangen en als zodanig binnen…
Lees verder