Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies aanpassingen tarieven in het Wmo vervoer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies aanpassingen in het Wmo vervoer: tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020 Middelburg, 26 mei 2020   Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over de aanpassingen in het Wmo vervoer voor wat betreft tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020. Het…
Lees verder

Aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies op aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo. Middelburg, 27 april 2020 Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over het voorgenomen aanvullende beleid inzake woonvoorzieningen Wmo. Het Actieplan Sociaal Domein is vastgesteld. Daarin worden diverse maatregelen aangekondigd om de toegang tot de Wmo en…
Lees verder

advies inzake afbouw Participatiefonds

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: reactie Adviesraad Sociaal Domein Middelburg op de voorgenomen afbouw van het Participatiefonds. Middelburg, 27 februari 2020 Geacht College, Wij hebben via de beleidsmedewerker Wonen en Stedelijke vernieuwing informatie ontvangen over de plannen om het Participatiefonds af te bouwen. Daarbij werd de vraag gesteld…
Lees verder

reactie op versnellingsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: reactie Adviesraad Sociaal Domein op de versnellingsagenda Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en het proces daaromtrent. Geacht college, Wij hebben de Versnellingsagenda ‘Bescherming en Opvang in Zeeland’ ontvangen. Ook hebben wij de bijbehorende stukken ontvangen zijnde het collegevoorstel van 28 oktober 2019 en…
Lees verder