Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

gevraagd advies verordening individuele studietoeslag

        Middelburg, 6 december 2018   Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburrg   Onderwerp: advies verordening individuele studietoeslag   Geacht college, U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “raadsvoorstel verordening individuele studietoeslag ”.   Wij vinden het een positief voorstel en zijn verheugd met de aanpassingen.  …
Lees verder

Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”

Middelburg, 30 augustus 2018   Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.   Onderwerp: Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”   Geachte colleges, Op 27 augustus jl.  hebben wij ons, als (werkgroepen van) de adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen in een spoedoverleg beraden over de stand…
Lees verder

Advies Evaluatie beleidsplan integrale schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020

Middelburg, 25 mei 2018. Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: Gevraagd advies “Evaluatie beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020” Geacht college, Op 7 mei 2018 hebben wij als adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen een constructief gesprek gehad met de beleidsmedewerkers van de gemeente Vlissingen…
Lees verder