Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Gevraagd advies Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019 Middelburg

        Middelburg, 6 maart 2019 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg.   Onderwerp: Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019 Middelburg Geacht College, U heeft ons gevraagd een advies te geven over de “Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2019…
Lees verder

Gevraagd advies Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg

        Middelburg, 5 maart 2019 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg Geacht College, U heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gevraagd een advies te geven over de “Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg”. Wij stellen met tevredenheid vast dat de (ASD) proactief betrokken is geweest…
Lees verder

Advies gewenste situatie uitvoering in het sociaal domein

Aan het college van Burgemeester en Wethouders         Middelburg       Middelburg, 13 december 2018  van Middelburg    Betr. advies over de gewenste situatie voor uitvoering in het sociaal domein vanaf 2020    Geacht college,   graag maakt de Adviesraad Sociaal Domein gebruik van de geboden gelegenheid om tussentijds advies uit…
Lees verder

gevraagd advies verordening individuele studietoeslag

        Middelburg, 6 december 2018   Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburrg   Onderwerp: advies verordening individuele studietoeslag   Geacht college, U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “raadsvoorstel verordening individuele studietoeslag ”.   Wij vinden het een positief voorstel en zijn verheugd met de aanpassingen.  …
Lees verder