Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Gevraagd Advies beleidsregels Wmo & jeugdzorg

Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In de drie Walcherse gemeenten is gekozen voor de werkwijze om de Walcherse Wmo-adviesraden vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Onze adviezen en…
Lees verder

Advies intrekking Verordening Kinderopvang

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg   Onderwerp: Advies intrekking Verordening Kinderopvang   Middelburg, 3 februari 2016   Geacht college,   De  Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) heeft met  belangstelling kennis genomen van het voornemen om de verordening Wet Kinderopvang per 1-7-2016 in te trekken en de sociaal medische indicatie…
Lees verder

Advies Porthos

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg   Onderwerp: Ongevraagd advies Porthos, betreffende de voortgang en evaluatie van Porthos   Middelburg, 22 januari 2016   Geacht college,   Het afgelopen jaar is er een aantal gesprekken gevoerd met de wethouders van de drie Walcherse gemeenten en de manager van Porthos, inzake…
Lees verder