Category Archives: Wonen & Leefomgeving

Aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg Betreft: Advies op aanvullend beleid woonvoorzieningen Wmo. Middelburg, 27 april 2020 Geacht College, Ons is gevraagd te adviseren over het voorgenomen aanvullende beleid inzake woonvoorzieningen Wmo. Het Actieplan Sociaal Domein is vastgesteld. Daarin worden diverse maatregelen aangekondigd om de toegang tot de Wmo en…
Lees verder

Gevraagd Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang

14 februari 2018 Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp:  Advies van de WMO adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Middelburg omtrent de Regiovisie: de Uitgangspunten en het Beleidskader vanaf 2018 voor de opgaven ter voorbereiding op de toekomstige inrichting…
Lees verder

Wonen en Leefomgeving

Het uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Het liefst zelfstandig, maar als dat niet (meer) lukt, komt de dienstverlening naar u toe. U doet zelf wat u kan en uw omgeving ondersteunt u daarin.
Lees verder