Advies op Verordening Wmo en Jeugd

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Middelburg

Betreft: Advies inzake Verordening WMO en Jeugd

Middelburg, 24 september 2020

 

Ons is gevraagd te adviseren over de nieuwe verordening Wmo en Jeugd waarmee de gemeente beter kan gaan begrenzen. Wij hebben op 28 juli 2020 reeds meegepraat in een sessie met Schulinck, die de verordening vervolgens heeft geschreven. Wij hebben gelezen in de verordening dat onze opmerkingen gemaakt tijdens deze sessie zijn meegenomen. De verordening lijkt een coherent geheel en geeft een duidelijk beeld van het kader op beide beleidsterreinen. Wij kunnen hiermee instemmen.

 

Wij begrijpen dat de gemeente wil begrenzen, vanwege de financiële situatie. Desondanks vragen wij er aandacht voor dat de begrenzing die zal gaan plaatsvinden via de nog op te stellen beleidsregels niet te ver gaat. Dit om te voorkomen dat er in de praktijk te kort wordt geschoten, terwijl er in de verordening staat omschreven dat hulpvragen goed worden opgepakt door een breed onderzoek te doen en vervolgens maatwerk te leveren.

 

Graag worden wij dan ook betrokken bij het opstellen van de beleidsregels Wmo en Jeugd. Om de mogelijke effecten van de beleidsregels op beide terreinen te kunnen beoordelen en daar waar nodig gevraagd of ongevraagd advies over te geven.

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein,

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment