Gevraagd advies Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg

       

Middelburg, 5 maart 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg.

Onderwerp: Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg

Geacht College,

U heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gevraagd een advies te geven over de “Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2019 Middelburg”.

Wij stellen met tevredenheid vast dat de (ASD) proactief betrokken is geweest bij het opstellen van deze regels.
Wij zijn verheugd met de uitkomsten en willen dan ook graag ook onze instemming geven.

De ASD wijst op het grote belang van een goede communicatie. Wij stellen derhalve voor om zowel bij inwoners als bij de professionals duidelijk onder de aandacht te brengen dat  de regeling bedoeld is voor álle minima, en niet alleen voor de  bijstandsgerechtigden.

Bijzondere Bijstand vergt maatwerk.
Hierbij komt de onafhankelijke cliëntenondersteuning weer in beeld.
Wij vinden het van groot belang dat deze ondersteuning actief aangeboden wordt. Wij stellen daarom voor de onafhankelijke cliëntenondersteuning expliciet wordt opgenomen in deze beleidsregels.

Hoogachtend,

A. de Jong                                            B.J. van Dijk

Voorzitter                                           Secretaris

No Comments Yet.

Leave a comment