Advies aanpassingen tarieven in het Wmo vervoer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Middelburg

Betreft: Advies aanpassingen in het Wmo vervoer: tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020

Middelburg, 26 mei 2020

 

Geacht College,

Ons is gevraagd te adviseren over de aanpassingen in het Wmo vervoer voor wat betreft tariefverhogingen en kilometerbegrenzing vanaf 1 juli 2020.

Het Actieplan Sociaal Domein is vastgesteld en de gemeente Middelburg is op zoek naar mogelijkheden om  de kosten te beheersen. Eén van de gevonden mogelijkheden is deze aanpassing in het Wmo vervoer.

 Na ontvangst van de adviesaanvraag hadden wij nogal wat vragen. Deze zijn inmiddels allemaal beantwoord door de beleidsambtenaar en haar collega’s maar er blijven een paar onduidelijkheden over.

Het document waarop wij terug moesten vallen was een beleidsnotitie Doelgroepenvervoer van 31 maart 2014; deze is ook gebruikt in gesprekken in 2015 en 2018.
Het is aan te bevelen om deze Beleidsnotitie te vernieuwen.

In genoemde Beleidsnotitie staat dat het collectieve Wmo vervoer een Algemene Voorziening sociaal vervoer zal worden. Hier bestaat enige onduidelijkheid over.

In de beantwoording van de vragen kwam aan de orde dat de gemeente van mening is dat medische ritten niet thuis horen binnen het Wmo-vervoer, omdat de Wmo uitsluitend ritten beoogd die de sociale contacten bevorderen. De afgelopen jaren is binnen het Wmo-vervoer het bezoek aan medisch specialisten (ziekenhuizen Goes, Terneuzen en Zierikzee) en fysiotherapeuten niet alleen toegestaan, maar ook bevorderd. Het niet meer vergoeden van deze ritten, zonder een alternatief te bieden, vinden wij geen goed beleid. Op zijn minst verwachten wij daarover overleg met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Met inachtneming van de gemaakte aantekening in de vorige alinea kan de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg  instemmen met voornoemde aanpassingen.

 

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domei

A. de Jong                                                                    B. van Dijk

voorzitter                                                                     secretaris

No Comments Yet.

Leave a comment