Wmo-tarief Servicebus

Via deze mail willen wij u op de hoogte brengen van het collegebesluit van 28 augustus 2018 aangaande het Wmo-tarief in de Servicebus. Op 28 augustus heeft het College van B&W een herstelbesluit genomen op het besluit van 10 juli 2018 om de eigen bijdrage van €1,00 per rit te laten vervallen voor Wmo-reizigers in de Servicebus. De eigen bijdrage blijft noodzakelijk voor de betaalbaarheid van de Servicebus. Er zal worden vastgehouden aan het eerdere advies van de Adviesraad Sociaal Domein om een eigen bijdrage van €1,00 per rit te vragen aan Wmo-reizigers in de Servicebus. Dit betekent dat klanten op het vertoon van de Wmo-pas €1,00 per rit blijven betalen in de Servicebus. Wij hopen u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd over de besluitvorming.

No Comments Yet.

Leave a comment