Advies inzake verleggen buslijnen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg

Betreft: Advies inzake het verleggen van een aantal buslijnen

Middelburg, 28 juli 2021

Geacht college,

In antwoord op uw verzoek van 15 juli sturen we u bij deze ons advies over de voorgenomen verlegging van een aantal buslijnen in Middelburg. Ten behoeve van dit advies hebben wij onder andere contact opgenomen met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren en de Verkeerswerkgroep Binnenstad.

Met inachtneming van de verkregen informatie komen wij tot de conclusie dat uw voorstel tot het verplaatsen van de bushaltes aan de Nieuwe Haven (noordzijde) en de Koestraat (noordzijde) naar het Groene Woud (nieuwe bushalte) ernstige gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de binnenstad voor met name ouderen en minder validen. Voor hen wordt de loopafstand van de bushalte tot het centrum te groot. Aanvullende maatregelen om deze achteruitgang te compenseren ontbreken. De adviesraad sociaal domein mist in uw besluit een gedegen onderbouwing van deze ingrijpende maatregel en ziet zich derhalve genoodzaakt een negatief advies uit te brengen. Wij verzoeken u met klem om te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid in de Hoogstraat, de Nieuwe Haven en de Turfkaai kan worden verbeterd, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid van het centrum.

 

A. de Jong                                                                    B. van Dijk

voorzitter                                                                       secretaris

No Comments Yet.

Leave a comment