Category Archives: Welzijn & Mantelzorg

Ongevraagd advies omtrent de evaluatie van het klantproces op Walcheren (Porthos)

Middelburg/Veere/Vlissingen, januari 2018. Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: Ongevraagd advies van de WMO-adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van Middelburg omtrent de Evaluatie van het klantproces binnen het sociaal domein op Walcheren. Geachte colleges, Nu de voorstellen om te komen tot…
Lees verder

Welzijn en Mantelzorg

Op Walcheren werken de 3 gemeenten (Vlissingen, Middelburg en Veere) samen op het gebied van zorg en ondersteuning. Zij doen dit in Porthos. Als u hulp nodig heeft, zoekt u die in eerste instantie in de eigen omgeving. Porthos is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt. Zo kan iedereen op Walcheren zo lang mogelijk…
Lees verder