Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Middelburg, gevraagd en ongevraagd, over alle voorkomende zaken op het gebied van het sociaal domein, zoals geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Onder de adviserende taak van de raad vallen ook onderwerpen uit de Participatiewet en de Inburgeringswet. De gemeenten Vlissingen en Veere hebben eveneens een adviesraad. De drie adviesraden werken samen voor de onderwerpen die door de Walcherse gemeenten gezamenlijk worden aangepakt.

In de voorbereiding van adviezen die uitgebracht worden zijn er werk- en klankbordgroepen geformeerd rondom bepaalde onderwerpen.

  • Inburgering
  • Jeugd
  • Wonen & woonzorgvisie
  • Implementatie Middelburgs Model
  • TIM (klankbordgroep)
  • Onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning (klankbordgroep)

De raad vergadert 10 keer per jaar op de tweede dinsdag van de maand.

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Hannie Vonk voorzitter
Huug Winfield secretaris
Theo van Bokkem lid
Robert Geertsma lid
Albert Klein lid
Chris de Nooijer lid
Emmy de Kraker-Pauw lid
Rob Kramer lid
Bart van Dijk lid
Els de Blok lid
El van Hal lid